Kot nie wie jak pić z kranu

Wywietle: 1994
Ocena: 4    Gosw: 4