Tag: Kabaret Jurki

Kabaret Jurki - Masarnia
KabaretyKabaret Jurki - MasarniaWyświetleń: 5146
Ocena: 3

Kabaret Jurki - Rurociąg
KabaretyKabaret Jurki - RurociągWyświetleń: 1349
Ocena: 0


Kabaret Jurki - O dyrektorze
KabaretyKabaret Jurki - O dyrektorzeWyświetleń: 1183
Ocena: 0

Kabaret Jurki - Jolka krótka
KabaretyKabaret Jurki - Jolka krótkaWyświetleń: 1535
Ocena: 3