Kabarety

Kabaret Potem - Szybki Makbet
Kabaret Potem - Szybki MakbetObejrzano: 949 razy
Ocena: 2
Waldemar Malicki - Jedzenie
Waldemar Malicki - JedzenieObejrzano: 1526 razy
Ocena: 5
Waldemar Malicki i Hunter
Waldemar Malicki i HunterObejrzano: 1662 razy
Ocena: 1.5
Waldemar Malicki - Janosik
Waldemar Malicki - JanosikObejrzano: 1753 razy
Ocena: 5
Filharmonia Dowcipu - Children of Sanchez
Filharmonia Dowcipu - Children of SanchezObejrzano: 1775 razy
Ocena: 3.8
Filharmonia Dowcipu - Kalaschnikov
Filharmonia Dowcipu - KalaschnikovObejrzano: 1536 razy
Ocena: 3.5
Filharmonia Dowcipu - Macarena
Filharmonia Dowcipu - MacarenaObejrzano: 2201 razy
Ocena: 3.7
Waldemar Malicki - Skotja Zoplin
Waldemar Malicki - Skotja ZoplinObejrzano: 1120 razy
Ocena: 5
Janusz RewiƄski - FIUT
Janusz RewiƄski - FIUTObejrzano: 3898 razy
Ocena: 3.3
Kabaret Ani Mru Mru - Maciej i smok
Kabaret Ani Mru Mru - Maciej i smokObejrzano: 2804 razy
Ocena: 3.3
Kabaret Moralnego Niepokoju - Telefon do Badyla
Kabaret Moralnego Niepokoju - Urzędowa sprawa
Kabaret Moralnego Niepokoju - Mistrz
Kabaret Moralnego Niepokoju - MistrzObejrzano: 1152 razy
Ocena: 1.7