Samodzielność 536. Przesłanie Miłości Jezus Chrystus

Wywietle: 961
Ocena: 0    Gosw: 0
Samodzielność 536. Przesłanie Miłości Jezus ChrystusJezus_Chrystus
07-05-2010
Samodzielność 536. Przesłanie Miłości Jezus Chrystus Wielka Księga Objawień Przesłanie Miłości Jezus Chrystus, Święty Graal
Samodzielność
536.
Każdy ludzki duch na ziemi musi być samodzielny, wolny wewnętrznie, nie może być zależny od myślenia i zachowania innych ludzi. Musi uzyskać swobodę wewnętrzną, samodzielność w odczuwaniu i myśleniu, i w oparciu o własne „ja, swojego ducha, siebie samego podejmować decyzję korzystną dla siebie w oparciu o Moje Boże prawa, Wolę Bożą.
Tego musicie się w obecnym Królestwie Tysiącletnim nauczyć wy wszyscy, którzy jasno odczuwacie i logicznie myślicie, pozostałymi nie ma co się zajmować, to ziemska strata czasu, a i można sobie dość dużo śmiecia zebrać całkiem niepotrzebnie.
Gdy Mój jasny promień spada na ziemię, ta zmianę zaczyna, jest podnoszona.
•www. jezuschrystuspl.blog.onet.pl
•E - mali: jezus.pl@gmail.com
•SKYPE; jezus.chrystuspl
•Tel.; + 48 692 157 440
Królestwo Tysiącletnie jest na ziemi od 07.09.2007 roku
Tagi: religia blog jezus chrystus Kategoria: Różne