Wybuchy w Bostonie podczas maratonu

Wywietle: 853
Ocena: 2    Gosw: 1