Janusz Korwin Mikke - To nie chamstwo, to dyskulturia

WyÂwietle˝: 1254
Ocena: 0    G│osˇw: 0