Janusz Korwin Mikke - Szajka Adama Michnika

WyÂwietle˝: 1496
Ocena: 0    G│osˇw: 0