Janusz Korwin Mikke - Umaczane w ropie

WyÂwietle˝: 1057
Ocena: 0    G│osˇw: 0