Debata Korwin-Mikke z Krasnoludkiem

WyÂwietle˝: 1630
Ocena: 3.5    G│osˇw: 2