Gollum - Smeagol tak nie wygląda

Wywietle: 1787
Ocena: 4.3    Gosw: 3